S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Współpraca

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

 • Pomoc przy liczeniu pieniędzy zebranych podczas 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Mrozach
 • Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrozach
 • Wsparcie Szkoły Podstawowej w Grodzisku - zakup sztandaru
 • Wsparcie Obchodów 500-lecia Parafii w Kuflewie
 • Wsparcie Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 7 Pułku Ułanów w Mrozach - "Majówka z Ułanami"
 • Wsparcie organizacji II Polskich Mistrzostw w Obliczenia w Sorobanie - Zespół Szkolny w Cegłowie
 • Wsparcie organizacji Festiwalu Nauki i Kultury w Zespole Szkolnym w Cegłowie
 • Wsparcie działalnosci Klubu Sportowego "Watra"
 • Wsparcie działalności "Małego Przedszkola" w Podcierniu
 • Wsparcie organizacji "IV Cegłowskiego Biegu Niepodległości"
 • Dofinansowanie remontu szkoły w Piasecznie - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Piasecznie

Rok 2014

 • Pomoc przy liczeniu pieniędzy zebranych podczas 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Mrozach
 • Wsparcie Klubu Przyjaciół Siatkówki - Siedlce
 • Dofinasowanie Nowego Sztandaru Szkoły Podstawowej w Mrozach
 • Dofinansowanie imprezy - "Majówka z ułanami - Mrozy 2014"
 • Wsparcie finansowe organizacji "Festynu Folklorystycznego" i Powiatowego Święta Ludowego
 • Dofinansowanie Festynu Rodzinnego organizowanego przez Zaspół Szkolny w Cegłowie
 • Dofinansowanie Festynu Rodzinnego organizowanego przez ZS w Piasecznie i Stowarzyszenie R. I. L. w Piasecznie
 • Dofinansowanie Dożynek Gminnych w Cegłowie
 • Dofinansowanie imprezy "Mazowiecka Majówka z Biegami - Cegłów 2014"
 • Dofinansowanie Stowarzyszenia Biegaczy Cegłów - III Cegłowski Bieg Niepodległości
 • Dofinansowanie wycieczki szkolnej - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Piasecznie
 • Pomoc finansowa na zakup drobnych nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie - ZS Cegłów
 • KPS Siedlce - wspólne promowanie Grupy BPS
 • Wsparcie działalności Klubu Sportowego "Watra"
 • Dofinansowanie imprezy - "Sójka Mazowiecka - Cegłów 2014"
 • Dofinansowanie imprezy "II Mazowiecka Majówka z Biegami - Cegłów 2014"

Rok 2013

 • Pomoc przy liczeniu pieniędzy zebranych podczas 21 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Mrozach
 • Dofinansowanie imprezy - "Majówka z ułanami - Mrozy 2013"
 • Dofinansowanie imprezy "Mazowiecka Majówka z Biegami - Cegłów 2013"
 • Wsparcie organizacji "Festynu Rodzinnego" Zespołu Szkolnego w Cegłowie
 • Dofinansowanie Festynu Rodzinnego w Piasecznie
 • Dofinansowanie imprezy - "Sójka Mazowiecka - Cegłów 2013"
 • Dofinansowanie imprezy - "II Cegłowski Bieg Niepodległości"
 • Wsparcie działalnosci Klubu Sportowego "Watra"
 • Wsparcie Klubu Przyjaciół Siatkówki - Siedlce

Rok 2012

 • Pomoc przy liczeniu pieniędzy zebranych podczas 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Mrozach
 • Dofinansowanie festynu rodzinnego - Zespół Szkolny w Cegłowie
 • Dofinansowanie festynu "Dni Mrozów 2012"
 • Dofinansowanie Turnieju Piłkarskiego - S.P. w Jeruzalu
 • Dofinansowanie zakupu sprzetu sportowego - Klub Sportowy "Watra"
 • Dofinansowanie imprezy plenerowej - "Majówka z Ułanami"
 • Dofinansowanie dożynek powiatowych - Urząd Gminy w Cegłowie
 • Dofinansowanie Festynu - Urząd Gminy w Cegłowie

Rok 2011

 • Pomoc przy liczeniu pieniędzy zebranych podczas 19 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Mrozach
 • Dofinansowanie „Majówki z Ułanami”
 • Dofinansowanie „Dni Mrozów”
 • Dofinansowanie odbudowy pomnika harcerzy w Cegłowie
 • Dofinansowanie festynu rodzinnego
 • Dofinansowanie „Zielonej Szkoły”
 • Dofinansowanie obozu letniego dla dzieci
 • Dofinansowanie festynu „Sójka Mazowiecka” w Cegłowie
 • Dofinansowanie wypoczynku letniego – Szkoła Podstawowa w Mrozach

Rok 2010

 • Pomoc przy liczeniu pieniędzy zebranych podczas 18 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Mrozach
 • Dofinansowanie festynu rodzinnego – Zespół Szkół w Cegłowie
 • Dofinansowanie wycieczki – Szkoła Podstawowa w Wiciejowie
 • Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie akcji letniej

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33