< Bank Spółdzielczy w Mrozach


S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Bank Spółdzielczy Najbliżej Ludzi

CZY WIESZ, ŻE:

~ Banki spółdzielcze funkcjonują w Polsce od ponad 150 lat w oparciu o polski kapitał.

~ W Polsce funkcjonują 553 banki spółdzielcze.

~ 352 - tyle banków zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

~ Tworzymy wspólnie silną i stabilną Grupę BPS.

~ Pieniądze u nas zdeponowane są bezpieczne i mają gwarancję BFG.

~ Bank Spółdzielcze wspierają inicjatywy lokalnych społeczności.

~ Bank Spółdzielcze dysponują nowoczesnymi technologiami.

~ Dla nas najważniejszy jest odpowiedzialny biznes, a nie maksymalizacja zysku.

DLATEGO CIESZYMY SIĘ ZAUFANIEM I SYMPATIĄ KLIENTÓW

Banki spółdzielcze obsługują:

- klientów indywidualnych,

- małe i średnie przedsiębiorstwa,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Oferowane produkty i usługi dostosowane są do potrzeb lokalnych społeczności.

Zapraszamy na stronę www.najbliżejludzi.pl Grupy BPS. Wierzymy, że przezentowane tam

informacje pozwolą poznać dokładniej polską bankowość spółdzielczą.

www.najblizejludzi.pl

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33