Menu
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Ogłoszenia
RODO
PSD2

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,00
Lombardowa                  1,50
Depozytowa                   0,50
Redyskonto weksli         1,05
Dyskonto weksli            1,10

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Struktura organizacyjna


Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Mrozach

Przewodniczący:
     Jan Gałązka

Z-ca Przewodniczącego:
     Andrzej Uchmański

Sekretarz Rady:
     Łukasz Cegiełka

Członkowie:
     Teresa Gasek
     Andrzej Jurkowski
     Mirosław Kowalik
     Zofia Podobas


Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:
     Mirosław Kowalik - Przewodniczący
     Teresa Gasek - Członek
     Zofia Podobas - Członek


Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrozach

Prezes Zarządu:
     Robert Ceregra

Wiceprezes Zarządu:
     Adrian Gancarz

Członek Zarządu:
     Anna Sychulec

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33