S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich  naszych  Klientów,  których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z   epidemią   koronawirusa   zapraszamy   do   odwiedzenia    serwisu    zawierającego informacje o  działaniach  pomocowych.  W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące  wsparcia  dla  Klientów  indywidualnych  i  instytucjonalnych oferowanych  przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

• Wsparcie  dla  Klientów Banków Spółdzielczych –  informacje  o  zakresie  działań pomocowych,  z  jakich   może   skorzystać   Klient   indywidualny   i   instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS,
• Wybrane   aspekty   Tarczy   Antykryzysowej   oraz   Tarczy   Finansowej  PFR – informacje   o    zakresie    wsparcia   przedsiębiorców   udzielonego   przez   instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów,
• Przydatne  linki –  wskazanie  na  strony  internetowe  wraz  z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych,
• Szkolenia –   informacje   o   webinariach   i   innych  dostępnych  formach  edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33