S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


RODO

Ochrona   danych  osobowych  jest  jednym  z   najważniejszych   procesów   realizowanych przez  Bank  Spółdzielczy  w  Mrozach.  Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament   Europejski  opublikował  w  2016  roku  Rozporządzenie   2016/679  w  sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Mrozach

Wniosek realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

Obowiązek informacyjny RODO - komunikat dla Klientów

Klauzula informacyjna - RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33