S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Relacja z otwarcia nowej filii w Cegłowie

30  lipca  2016 r.  o  godzinie 17:30 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Filii  w  Cegłowie.  Na  zaproszenie  stawili  się  licznie zaproszeni Goście oraz władze Banku.  Gości  powitał  pełniący  obowiązki  Prezesa  Zarządu,  Pan  Robert  Ceregra. Przedstawił  on  również  pokrótce  historię  miejsca  do którego przeniesiono obecną placówkę.  Poświęcenia  nowej  Filii  dokonali miejscowi  proboszczowie:  ks.  Dariusz Cempura  z  parafii  Rzymskokatolickiej  oraz  kapłan  M.  Grzegorz  Dróżdż  z  parafii Starokatolickiej    Mariawitów.    Następnie   wstęgę   przecięli:    Pan    Jan   Gałązka - Przewodniczący  Rady  Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach,  Pani Krystyna Mroczek - Członek  Zarządu Banku,  Kierownik  Filii w Cegłowie, Pan Dariusz Uchman - Zastępca  Wójta  Gminy Cegłow.  Ostatniego  cięcia  dokonał  Pan  Robert  Ceregra. Nastąpiły gratulacje i życzenia.   Po obejrzeniu nowego obiektu wszyscy zebrani udali się do Klubu Kulturalne Zacisze na koncert w wykonaniu wybitnych artystów.  Swoim wokalem urzekała zebranych słuchaczy  Pani  Anna Osmakowicz.  Akompaniowali jej: Wojciech  Gogolewski – fortepian,  Adam  Lewandowski – perkusja,  Mateusz Dobosz – kontrabas (Trio Gogolewski). Artyści wykonali utwory jazzowe z ostatniego albumu artystki „… bez Ciebie”.

W roku 2014 Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrozach rozpoczął rozmowy z Gminą w  Cegłowie  odnośnie  możliwości  nabycia  budynku  po  byłym  komisariacie Policji (Cegłów,  Placu  Anny  Jagielloni 2).  Obiekt  znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, blisko  stacji i sklepów,  w  samym centrum Cegłowa, w sąsiedztwie lokalu w którym od  10 lat mieściła się  Filia  Banku.   Na początku roku 2015 Gmina ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na zbycie właśnie tej nieruchomości.  Dnia 23 marca 2015 roku Bank  wygrał  przetarg  i stał się właścicielem nieruchomości.  Sporządzenie projektu powierzono    Panu   Edwardowi   Piotrowskiemu,   który  już  w  latach  poprzednich współpracował z Bankiem przy wcześniejszych rozbudowach w Mrozach. Na początku II  półrocza   2015   roku   gotowy   projekt  mógł  być  złożony  razem  z  wnioskiem o pozwolenie na budowę do nadzoru budowlanego w  Mińsku  Mazowiecki.  Do  końca października  Zarząd  Banku wraz z  Radą  Nadzorczą wyłonił podczas konkursu ofert wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  LUX  Janina i Bogusław   Lejman z Mińska  Mazowieckiego.   Głównym kryterium była cena, ale również doświadczenie w  prowadzeniu  podobnych  inwestycji,   którym   ta   firma   mogła  się  poszczycić. W  listopadzie  podpisano  umowę na  wykonanie  budowy, a w  grudniu  wykonawca przystąpił do ogrodzenia terenu i rozpoczęcia prac rozbiórkowych dachu i pierwszego piętra byłego posterunku.   Do kwietnia budynek został zamknięty - wstawiono okna, wykonano   nowy   dach.   W  czerwcu   budynek,   wnętrza  oraz  otoczenie  nabrały ostatecznego kształtu i wyznaczono termin otwarcia na 30 lipca.

Serdecznie zapraszamy do nowej Filii.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33