Menu
Osoby Fizyczne
Firmy
Rolnicy
Instytucje


KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


RACHUNKI

Prowadzimy rachunki dla:

- osób fizycznych,

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- rolników indywidualnych,

- przedsiębiorców indywidualnych,

- spółdzielni i przedsiębiorstw,

- innych instytucji niefinansowych.


Założenie, obsługa i prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy za 0 zł.

W ramach rachunku oferujemy:


Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mrozach gwarantowane są

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny*.


Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro:

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 * dotyczy środkówpieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz innych należności wynikających z czynności bankowych, potwierdzonych dokumentami imiennymi  wystawionymi przez bank (np. przelewów).


KREDYTY

Dla osób fizycznych:

Kredyt przeznaczony dla osób pracujących, na dowolny cel konsumpcyjny.

Oprocentowanie od 5,95% w skali roku, prowizja jednorazowa od 3%.


Dla rolników:

Kredyt przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, na dowolny cel związany z rolnictwem - obrotowy lub inwestycyjny.

Oprocentowanie od 3,70% w skali roku, prowizja jednorazowa od 1%. Kredyty pomostowe, kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR.


Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

Kredyt przeznaczony na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - obrotowy lub inwestycyjny.

Oprocentowanie od 6,5% w skali roku, prowizja jednorazowa od 3%.


Dla innych instytucji: samorządów, stowarzyszeń, spółdzielni, parafii...

Przy kredytach powyżej 20 000 zł istnieje możliwość negocjacji warunków.

 

Dokumenty do pobrania:

INNE USŁUGI

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33