Menu
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura
RODO
PSD2
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


O Banku

Bank Spółdzielczy w Mrozach to bank uniwersalny,  wyłącznie z polskim  kapitałem, działający jako spółdzielnia na terenia województwa mazowieckiego.

Bank działa w pełni samodzielnie,  jednocześnie  od  2002  roku jest zrzeszony z grupą banków spółdzielczych w ramach grupy  Banku  Polskiej Spółdzielczości S.A. tworząc największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce.

W  2015  roku  Bank Spółdzielczy w Mrozach,  wspólnie z Bankiem  BPS S.A. i grupą kilkunastu banków spółdzielczych założył  Spółdzielnię Systemu  Ochrony  Zrzeszenia BPS,   która   jest   odpowiedzialna   za   organizację   i   prowadzenie   zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Dbamy  o  nowoczesność,  efektywność,  innowacyjność   i   ostrożność   gwarantującą bezpieczeństwo oraz zadowolenie z naszych usług.
Misja Banku

Misją  Banku  Spółdzielczego  w Mrozach jest działanie na rzecz swoich udziałowców, klientów  jak i  lokalnej  społeczności poprzez oferowanie najnowocześniejszych usług bankowych  dostosowanych do bieżących i przyszłych  potrzeb klienta.  Stymulowanie rozwoju  środowiska  lokalnego  oraz stałe  umacnianie udziału w rynku przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym.

Uczciwość,  pozytywny  wizerunek i zadowolenie  klientów,  wiarygodność finansowa, ambicja,   profesjonalizm   czy   wysoka   kultura   osobista   są   dla   nas   wartościami najważniejszymi,  filarami  dźwigającymi  naszą  obecną działalność ale również plany i zamierzenia na przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33