S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Historia Banku
Struktura - Władze Banku
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


O Banku

Bank Spółdzielczy w Mrozach to bank uniwersalny,  wyłącznie z polskim  kapitałem, działający jako spółdzielnia na terenia województwa mazowieckiego.

Bank działa w pełni samodzielnie,  jednocześnie  od  2002  roku jest zrzeszony z grupą banków spółdzielczych w ramach grupy  Banku  Polskiej Spółdzielczości S.A. tworząc największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce.

W  2015  roku  Bank Spółdzielczy w Mrozach,  wspólnie z Bankiem  BPS S.A. i grupą kilkunastu banków spółdzielczych założył  Spółdzielnię Systemu  Ochrony  Zrzeszenia BPS,   która   jest   odpowiedzialna   za   organizację   i   prowadzenie   zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

W   2021   roku   Organy  Statutowe  Banku  Spółdzielczego  w  Mrozach  oraz  Banku Spółdzielczego  w  Siedlcach   zgodnie   postanowiły  o  połączeniu  obydwu  Banków. Stosowne   uchwały   zostały   podjęte   przez  Zebrania   Przedstawicieli  obu  Banków w   dniach   4   i   5   października   2021  r.   Połączenie   prawne   ustalono   na   dzień 31  października  2021  r.  W  wyniku połączenia Bank Spółdzielczy  w  Siedlcach  stał się   następcą   prawnym   i   wszedł   w  prawa   i   obowiązki   Banku   Spółdzielczego w Mrozach.

Dbamy  o  nowoczesność,  efektywność,  innowacyjność   i   ostrożność   gwarantującą bezpieczeństwo oraz zadowolenie z naszych usług.
Misja Banku

Misją  Banku  Spółdzielczego  w Mrozach jest działanie na rzecz swoich udziałowców, klientów  jak i  lokalnej  społeczności poprzez oferowanie najnowocześniejszych usług bankowych  dostosowanych do bieżących i przyszłych  potrzeb klienta.  Stymulowanie rozwoju  środowiska  lokalnego  oraz stałe  umacnianie udziału w rynku przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym.

Uczciwość,  pozytywny  wizerunek i zadowolenie  klientów,  wiarygodność finansowa, ambicja,   profesjonalizm   czy   wysoka   kultura   osobista   są   dla   nas   wartościami najważniejszymi,  filarami  dźwigającymi  naszą  obecną działalność ale również plany i zamierzenia na przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33