S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Placówki

Centrala w Siedlcach

08-100 Siedlce,
ul. Pusta 5/9

tel. 25 644 08 10
tel. 25 644 08 20
fax. 25 644 09 88

e-mail: bs_siedlce@pro.onet.pl

Oddział w Mrozach

05-320 Mrozy,
ul.Adama Mickiewicza 33

tel./fax. 25 75 74 191
kom. +48 502 082 620
kom. +48 502 082 660

Filia w Cegłowie

05-319 Cegłów,
ul. Anny Jagiellonki 2

tel. 25 75 70 191
tel. 25 75 70 307

Godziny otwarcia

 
ODDZIAŁ W MROZACH:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00-15:30
 
FILIA W CEGŁOWIE:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00-15:30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33