Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
RODO
PSD2

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Kariera

Uprzejmie  informujemy,  iż  poszukujemy osób na  stanowisko  analiz  kredytowych oraz  stanowisko  analiz  ryzyk  bankowych.   Szukamy  osób  ambitnych,   chcących rozwijać    swoje   umiejętności,    gotowych   współpracować   z   młodym   zespołem, w rozwijającej się instytucji.

Jakie wyzwania czekają przed Tobą:
Analityk kredytowy
- analiza danych, dokumentacji oraz informacji związanych z wnioskiem kredytowym,
- ocena zdolności kredytowej klientów (analiza finansowa oraz opisowa klienta),
- ocena ryzyka kredytowego.

Analityk ryzyk bankowych
- sprawne pozyskiwanie danych z programu finansowo – księgowego Banku,
- okresowa analiza danych obejmujących bieżącą działalność Banku,
- analiza przepisów zewnętrznych z zakresu ryzyk bankowych,
- umiejętność wyciągania wniosków (dokładna analiza opisowa wyników).

Liczymy na:
- osoby z wykształceniem wyższym (preferowane kierunki studiów: ekonomia, finanse, prawo),
- znajomość podstaw analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw,
- znajomość podstawowych zagadnień mikro i makroekonomicznych,
- umiejętności analityczne,
- umiejętność zdobywania informacji,
- dobrą znajomość programu Excel oraz Word.

Oferujemy:
- umowę o pracę od pierwszego dnia,
- stałe wynagrodzenie z możliwością uzupełniania nagrodami uznaniowymi,
- ubezpieczenie grupowe,
- świadczenia urlopowe,
- finansowanie składki w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego,
- pracę w rozwijającej się instytucji,
- tworzenie młodego, energicznego zespołu

Aby  wziąć  udział  w  procesie  rekrutacji,  prosimy  o  przesłanie  CV  wraz z  listem motywacyjnym   i   zdjęciem,   na   adres   Centrali   Banku   z   dopiskiem   "Praca" na kopercie lub drogą mailową na poniżej zamieszczony adres.
Przesłane  przez  Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane jedynie w bieżącym procesie rekrutacji.

Adres Banku:
Bank Spółdzielczy w Mrozach
ul. Adama Mickiewicza 33
05-320 Mrozy
"Praca"

Adres e-mail Banku:
centrala@bsmrozy.pl

Uwagi:
Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę  na  przetwarzanie  danych osobowych przez  BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  MROZACH. Na tej podstawie Bank zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33