S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Kariera

Procesy   rekrutacyjne   rozpoczynamy   od   publikacji   ogłoszeń   na   naszej   stronie internetowej w zakładce Kariera.

Poszukujemy  osób  kreatywnych,  pełnych  energii, które  poprzez  swoją wiedzę oraz zapał  do  pracy  wspólnie  z nami będą pracować nad ciągłym polepszaniem wyników Banku.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33