S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Oferta dla instytucji i samorządów

Rachunek bieżący dla Instytucji i Samorządów

Nowoczesny rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń

 • dostęp do bankowości elektronicznej - Home-Banking, Internet-Banking, SMS-Banking, Bankofon,
 • szybka realizacja jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty,
 • możliwość uzyskania kredytu w rachunku,
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA,
 • wypłata gotówki bez prowizji z ponad 6600 bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., SGB S.A.) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank SA na terenie całej Polski.,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach,
 • możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS

 
Kredyty

 • Kredyt w rachunku bieżącym - kredyt odnawialny,
 • Kredyt obrotowy - na finansowanie bieżącej działalności,
 • Kredyt inwestycyjny - na finansowanie projektów inwestycyjnych  i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe,
 • Gwarancje i poręczenia - gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań - Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta,

 

Lokaty

Zawierane na okres od 3 dni do 60 miesięcy

Oprocentowanie lokat może być negocjowane na stałą stopę procentową dla lokat w kwocie co najmniej 100 tys. zł, oraz na zmienną stopę procentową dla lokat w kwocie co najmniej 30 tys. zł.

.

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33