S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,75
Lombardowa                  2,25
Depozytowa                   1,25
Redyskonto weksli         1,80
Dyskonto weksli            1,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Oferta dla osób fizycznych

Rachunek osobisty - nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w ramach

którego oferujemy:


Kredyty

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33