Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
RODO
PSD2
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Nowa bankowość na telefon !!!

Aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej.

Zachęcamy  do  korzystania  z  bezpłatnej aplikacji  mobilnej systemu bankowości  internetowej  Banku  Spółdzielczego  w  Mrozach.

Aplikacja  umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do  Twoich finansów.

Czytaj więcej >>>


SKO - TalentowiSKO

Niedługo startuje kolejna edycja konkursu Talentowi SKO.
Zapraszamy szkoły z terenu działania Banku do współpracy.

 

 


Wygodny kredyt


!!! WAŻNE !!!

NOWE METODY UWIERZYTELNIANIA W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie  informujemy,  iż  z  dniem  12 września  2019 r.  będą  obowiązywać nowe metody uwierzytelniania w ramach usług bankowości elektronicznej.
Główne zmiany jakie niesie za sobą wejście w życie Dyrektywy PSD2 to:
– logowanie się do systemu bankowości internetowej oraz autoryzacja transakcji,
– brak możliwości autoryzacji transakcji hasłami jednorazowymi.
Zmiany te są konieczne aby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa pieniędzy i transakcji.

Logowanie do systemu bankowości internetowej

Podczas  logowania  się  do  bankowości  internetowej oprócz loginu i hasła, w ramach silnego   uwierzytelniania    Klienta    wymagane    będzie     logowanie    dwuetapowe: wpisujemy  login  i  hasło,  w  drugim  etapie  wpisujemy   dodatkowe   hasło   z   SMS oraz   dodatkowo   4-cyfrowy   własny  kod  uwierzytelniania.    Kod   uwierzytelniania można zmieniać w opcji: Ustawienia - Bezpieczeństwo.

Autoryzacja transakcji

Dotychczasowe  drukowane  listy  z  hasłami  nie  mogą  dalej  być stosowane,  dlatego zostaną  zamienione  na  autoryzację  hasłem  SMS.  Zmiana  metody  uwierzytelnienia transakcji   z   listy   haseł   jednorazowych   na   hasła  sms   wymaga   złożenia   przez użytkownika systemu bankowości internetowej wniosku  w  Banku  o  zmianę  metody uwierzytelnienia i podania numeru telefonu komórkowego,  na  który  będą  przesyłane kody  SMS.  Podczas  autoryzacji  każdej transakcji trzeba będzie podać automatycznie wygenerowane przez system hasło SMS oraz własny 4-cyfrowy  kod  uwierzytelniania.

!!! WAŻNE !!!

Komunikat
Prokuratury Krajowej
Komendy Głównej Policji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskiego Centrum Konsumenckiego
FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 maja 2019 r.

Ostrzegamy  przed  fałszywymi  stronami  udającymi  pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i  mobilnej  robiący  zakupy przez internet.

Przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy  (np. Dotpay, PayU czy   Przelewy24).    Podstawione   strony   przestępców   wyłudzają    loginy   i   hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy.

Jeśli  strona  prosi  o  login  i  hasło  do  bankowości  internetowej,   sprawdź  w  pasku przeglądarki,  czy  jej adres internetowy zgadza się z adresem strony  Twojego  Banku: Banku  Spółdzielczego  w  Mrozach  -   https://ib.bsmrozy.pl/.    Jeśli    adres   jest inny  niż   zwykle,   nie  loguj  się  na  tej  stronie  -  nie  podawaj  tam  swoich  danych oraz powiadom o tym swój bank.

Jeśli  podejrzewasz,  że  jesteś  ofiarą internetowego  oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do   swojego   banku,   a   następnie   zespołowi   reagowania  na  incydenty   CERT.PL (pod   adresem    https://incydent.cert.pl/)    oraz    najbliższej    jednostce    Policji. Wskazane  powyżej  insytucje  przekażą  Ci  informacje  na  temat  kojenych  działań. Masz prawo złożyć reklamację do swojego banku.

Bank Spółdzielczy Najbliżej Ludzi


Stabilni i silni w Grupie

359   Banków   Spółdzielczych   z  całej  Polski  (64%  sektora  bankowości  spółdzielczej)    zrzeszonych  jest  z  Bankiem  Polskiej  Spółdzielczości  S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS.    Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS    posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

Czytaj więcej >>

 


Z życia Banku

 

 

 

 


Mobilny Internet Banking!


Usługi eletroniczne

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33