S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zapraszamy Państwa na stronę Banku Spółdzielczego w Siedlcach.


www.bssiedlce.pl


KOMUNIKAT ! PRZERWA TECHNICZNA W BANKU

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, iż w dniach

18 - 20 marca (piątek - niedziela)

przeprowadzane będą prace techniczne.


Z tego powodu BANKOMATY, BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

oraz APLIKACJA MOBILNA

będą wyłączone od godziny 14:00 w piątek

do godziny 00:00 w poniedziałek.


W poniedziałek placówki Banku oraz usługi będą działały normalnie.

Od poniedziałku zapraszamy na stronę Banku Spółdzielczego w Siedlcach.

www.bssiedlce.pl


Połączenie Banku Spółdzielczego w Mrozach (Bank przejmowany) z Bankiem Spółdzielczym w Siedlcach (Bank przejmujący)

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci,

uprzejmie  informujemy,  że  Organy  Statutowe  Banku  Spółdzielczego  w  Mrozach oraz  Banku  Spółdzielczego  w  Siedlcach zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu Banków.  Stosowne  uchwały  zostały podjęte przez  Zebrania  Przedstawicieli naszych Banków na początku października 2021 roku.

Czytaj więcej >>>Nowa bankowość na telefon !!!

Aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej.

Zachęcamy  do  korzystania  z  bezpłatnej aplikacji  mobilnej systemu bankowości  internetowej  Banku  Spółdzielczego  w  Mrozach.

Aplikacja  umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do  Twoich finansów.

Czytaj więcej >>>


Wygodny kredyt


!!! WAŻNE !!!

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MROZACH           W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

SZANOWNI PAŃSTWO!

Mając na  uwadze  zdrowie  i  bezpieczeństwo  naszych  Klientów  oraz  Pracowników, zwracamy  się z prośbą do  Państwa o ograniczenie  wizyt w  placówkach  naszego Banku do niezbędnego minimum.

Czytaj więcej >>>!!! WAŻNE !!!

NOWE METODY UWIERZYTELNIANIA W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie  informujemy,  iż  z  dniem  12 września  2019 r.  będą  obowiązywać nowe metody uwierzytelniania w ramach usług bankowości elektronicznej.

Czytaj więcej >>>


!!! WAŻNE !!!

Komunikat
Prokuratury Krajowej
Komendy Głównej Policji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskiego Centrum Konsumenckiego
FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 maja 2019 r.

Ostrzegamy  przed  fałszywymi  stronami  udającymi  pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i  mobilnej  robiący  zakupy przez internet.

Czytaj więcej >>>


Bank Spółdzielczy Najbliżej Ludzi


Stabilni i silni w Grupie

359   Banków   Spółdzielczych   z  całej  Polski  (64%  sektora  bankowości  spółdzielczej)    zrzeszonych  jest  z  Bankiem  Polskiej  Spółdzielczości  S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS.    Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS    posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

Czytaj więcej >>

 


Z życia Banku

 

 

 

 

 


Mobilny Internet Banking!


Usługi eletroniczne

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33