Menu
O Banku
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2014

W dniu 18.06.2014 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Przyjęto zmiany do Statutu i jednolity tekst Statutu Banku.
  • Przyjeto i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Banku.
  • Udzielono wszystkim Członkom Zarządu absolutorium.
  • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek wyników.
  • Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej.
  • Dokonano Podziału nadwyżki bilansowej.
  • Przyjeto wnioski z przeprowadzonej lustracji.
  • Wybrano nową Radę Nadzorczą.
  • Przyjeto kierunki działalnosci Banku na rok 2014.

Galeria >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33