Menu
menu  O Banku
menu  Historia
menu  Sponsoring
menu  Z życia Banku
menu  Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Kursy średnie NBP

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Zebranie Przedstawicieli Banku - 2014

W dniu 18.06.2014 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Przyjęto zmiany do Statutu i jednolity tekst Statutu Banku.
  • Przyjeto i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Banku.
  • Udzielono wszystkim Członkom Zarządu absolutorium.
  • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek wyników.
  • Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej.
  • Dokonano Podziału nadwyżki bilansowej.
  • Przyjeto wnioski z przeprowadzonej lustracji.
  • Wybrano nową Radę Nadzorczą.
  • Przyjeto kierunki działalnosci Banku na rok 2014.

Galeria >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul.Adama Mickiewicza 33