Menu
menu  O Banku
menu  Historia
menu  Sponsoring
menu  Z życia Banku
menu  Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Kursy średnie NBP

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Zebranie Przedstawicieli Banku - 2013

W dniu 12.04.2014 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach
  • Zatwierdzenia sprawozdania RN
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
  • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  • Zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników
  • Podział nadwyżki bilansowej

Galeria >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul.Adama Mickiewicza 33