Menu
O Banku
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2013

W dniu 12.04.2014 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach
  • Zatwierdzenia sprawozdania RN
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
  • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  • Zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników
  • Podział nadwyżki bilansowej

Galeria >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33