Menu
O Banku
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2012

W dniu 28.06.2012 odbyło się w Mrozach Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
  • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  • Podział nadwyżki za rok 2011
  • Zmian w Statucie Banku

Galeria >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul.Adama Mickiewicza 33