< Bank Spółdzielczy w Mrozach
Menu
menu   Oferta
menu   Z życia Banku
menu   Sponsoring
menu   Ogłoszenia

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Kursy średnie NBP

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Bank Spółdzielczy Najbliżej Ludzi

CZY WIESZ, ŻE:

~ Banki spółdzielcze funkcjonują w Polsce od ponad 150 lat w oparciu o polski kapitał.

~ W Polsce funkcjonują 553 banki spółdzielcze.

~ 352 - tyle banków zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

~ Tworzymy wspólnie silną i stabilną Grupę BPS.

~ Pieniądze u nas zdeponowane są bezpieczne i mają gwarancję BFG.

~ Bank Spółdzielcze wspierają inicjatywy lokalnych społeczności.

~ Bank Spółdzielcze dysponują nowoczesnymi technologiami.

~ Dla nas najważniejszy jest odpowiedzialny biznes, a nie maksymalizacja zysku.

DLATEGO CIESZYMY SIĘ ZAUFANIEM I SYMPATIĄ KLIENTÓW

Banki spółdzielcze obsługują:

- klientów indywidualnych,

- małe i średnie przedsiębiorstwa,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Oferowane produkty i usługi dostosowane są do potrzeb lokalnych społeczności.

Zapraszamy na stronę www.najbliżejludzi.pl Grupy BPS. Wierzymy, że przezentowane tam

informacje pozwolą poznać dokładniej polską bankowość spółdzielczą.

www.najblizejludzi.pl

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33