Menu
O Banku
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Struktura organizacyjna


Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Mrozach

Przewodniczący:
     Jan Gałązka

Z-ca Przewodniczącego:
     Andrzej Uchmański

Sekretarz Rady:
     Jolanta Kulesza

Członkowie:
     Andrzej Jurkowski
     Mirosław Kowalik
     Jacek Parobczy
     Zofia Podobas


Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:
     Mirosław Kowalik - Przewodniczący
     Jacek Parobczy - Członek
     Zofia Podobas - Członek


Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrozach

Prezes Zarządu:
     Robert Ceregra

Wiceprezes Zarządu:
     Adrian Gancarz

Członek Zarządu:
     Krystyna Mroczek

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33