Menu
O Banku
Historia
Sponsoring
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Konkurs SKO 2011/2012 zakończony

Z dniem 30 kwietnia 2012 zakończyła się kolejna edycja konkursu SKO. Bank Spółdzielczy w Mrozach obejmuje patronat nad Szkołami uczestnikami konkursu Szkolnych Kas Oszczędności. Celem Naszego działania jest dotarcie do najmłodszych i popularyzacja wśród nich praktyk oszczędzania, poszerzenie wiedzy i świadomości na temat Naszego Banku, budowanie ciepłych, przyjaznych relacji pomiędzy Szkołami a Bankiem.
W roku szkolnym 1011/2012 do Konkursu SKO zgłosiło się 8 szkół podstawowych (wszystkie z terenu Gmin Mrozy i Cegłów). Od początku roku szkolnego Opiekunowie SKO prowadzili kroniki Szkolnych Kas Oszczędności, dokumentując w nich najważniejsze wydarzenia z życia SKO, przedstawiając gazetki szkolne czy zdając sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów lub quizów. Prezentowali uczniów wyróżniających się systematycznością w zbieraniu pieniędzy na swoich książeczkach, organizujących pożyteczne akcje takie jak zbieranie makulatury, puszek aluminiowych, nakrętek od butelek itp., najbardziej zaangażowanych w działalność SKO. Datą kończącą rywalizację i porą podsumowania każdej edycji konkursu jest 30 kwietnia. Na początku maja otrzymaliśmy od Opiekunów sprawozdania z działalności SKO w ciągu roku szkolnego 2011/2012 wraz ze wspomnianymi kronikami. Zebrane materiały zostały przekazane do Banku Polskiej Spółdzielczości, Oddziału Regionalnego w Warszawie i tam będą oceniane przez niezależną komisję konkursową, najpierw na szczeblu wojewódzkim a następnie na poziomie ogólnopolskim. Jesteśmy pełni uznania dla uczestników konkursu SKO i ich opiekunów. Trzymamy mocno kciuki za nasze Szkoły licząc na jak najwyższe wyniki.
W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyły:
- Szkoła Podstawowa w Cegłowie – w konkursie uczestniczyło 160 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Grodzisku – w konkursie uczestniczyło 47 uczniów,
- Zespół Szkół w Jeruzalu  – w konkursie uczestniczyło 58 uczniów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach – w konkursie uczestniczyło 32 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Mrozach – w konkursie uczestniczyło 116 uczniów,
- Zespół Szkolny w Piasecznie – w konkursie uczestniczyło 25 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Podcierniu – w konkursie uczestniczyło 59 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Wiciejowie – w konkursie uczestniczyło 46 uczniów.

Galeria >>>

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33