Menu
menu  O Banku
menu  Historia
menu  Sponsoring
menu  Z życia Banku
menu  Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Kursy średnie NBP

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej

Relacja z otwarcia nowej filii w Cegłowie

30 lipca 2016 r. o godzinie 17:30 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Filii w Cegłowie. Na zaproszenie stawili się licznie zaproszeni Goście oraz władze Banku. Gości powitał pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Pan Robert Ceregra. Przedstawił on również pokrótce historię miejsca do którego przeniesiono obecną placówkę. Poświęcenia nowej Filii dokonali miejscowi proboszczowie: ks. Dariusz Cempura z parafii Rzymskokatolickiej oraz kapłan M. Grzegorz Dróżdż z parafii Starokatolickiej Mariawitów. Następnie wstęgę przecięli: Pan Jan Gałązka - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach, Pani Krystyna Mroczek - Członek Zarządu Banku, Kierownik Filii w Cegłowie, Pan Dariusz Uchman - Zastępca Wójta Gminy Cegłow. Ostatniego cięcia dokonał Pan Robert Ceregra. Nastąpiły gratulacje i życzenia. Po obejrzeniu nowego obiektu wszyscy zebrani udali się do Klubu Kulturalne Zacisze na koncert w wykonaniu wybitnych artystów. Swoim wokalem urzekała zebranych słuchaczy Pani Anna Osmakowicz. Akompaniowali jej: Wojciech Gogolewski – fortepian, Adam Lewandowski – perkusja, Mateusz Dobosz – kontrabas (Trio Gogolewski). Artyści wykonali utwory jazzowe z ostatniego albumu artystki „… bez Ciebie”

W roku 2014 Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrozach rozpoczął rozmowy z Gminą w Cegłowie odnośnie możliwości nabycia budynku po byłym komisariacie Policji (Cegłów, Placu Anny Jagielloni 2). Obiekt znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, blisko stacji i sklepów, w samym centrum Cegłowa, w sąsiedztwie lokalu w którym od 10 lat mieściła się Filia Banku. Na początku roku 2015 Gmina ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na zbycie właśnie tej nieruchomości. Dnia 23 marca 2015 roku Bank wygrał przetarg i stał się właścicielem nieruchomości. Sporządzenie projektu powierzono Panu Edwardowi Piotrowskiemu, który już w latach poprzednich współpracował z Bankiem przy wcześniejszych rozbudowach w Mrozach. Na początku II półrocza 2015 roku gotowy projekt mógł być złożony razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę do nadzoru budowlanego w Mińsku Mazowiecki. Do końca października Zarząd Banku wraz z Radą Nadzorczą wyłonił podczas konkursu ofert wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman z Mińska Mazowieckiego. Głównym kryterium była cena, ale również doświadczenie w prowadzeniu podobnych inwestycji, którym ta firma mogła się poszczycić. W listopadzie podpisano umowę na wykonanie budowy, a w grudniu wykonawca przystąpił do ogrodzenia terenu i rozpoczęcia prac rozbiórkowych dachu i pierwszego piętra byłego posterunku. Do kwietnia budynek został zamknięty - wstawiono okna, wykonano nowy dach. W czerwcu budynek, wnętrza oraz otoczenie nabrały ostatecznego kształtu i wyznaczono termin otwarcia na 30 lipca.

Serdecznie zapraszamy do nowej Filii.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul.Adama Mickiewicza 33