Menu
Aktualności
Oferta
O Banku
Współpraca
Ogłoszenia

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Ogłoszenia

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mrozach w roku 2018

Gwarancja złożonych depozytów w Banku Spółdzielczym w Mrozach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrozach informuje, że przyjął i wdrożył Zasady Ładu Korporacyjnego:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33